Staff

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” -Henry Ford

S.No Teachers Name Post Qualification
1 Mrs. Minakshi Khurana Principal B.Sc., M.A., B.Ed.
2 Mrs. Lata Singh TGT B.A, NTT, B.Ed.
3 Mrs. Richa Mishra TGT B.A. ,M.A. , B.Ed.
CTET (Junior & Primary)
UPTET (Junior & Primary)
4 Mrs. Samar Fatima TGT B.Sc. Hons , M.Sc., Ph.D., B.Ed
5 Mrs. Shuchi Smita TGT B.A (Hons). M.A, B.Ed, CTET
6 Mrs. Sakshi Rastogi TGT B.Sc., M.C.A, B.Ed. CTET
7 Mrs. Deepika Verma PRT B.Com, M.Com, B.Ed.
8 Mrs. Priyanka Chadha PRT B.A (Hons) D.El.Ed.
9 Mrs. Ayushi Awasthi PRT B.A., PG, NTT, B.Ed.
10 Mrs. Anamika Bhattacharya PRT B.Sc., M.Sc, NTT, B.Ed.
11 Mrs. Aadya Gupta PRT B.A, M.A., PH.D, B.Ed, M.Ed, NET 
12 Mrs. Swati Paladhi PRT B.A Eng (Hons), NTT, B.Ed.
13 Mrs. Anjali Gupta PRT B.Sc., B.Ed.
14 Mrs. Aashna Mittal PRT B.A, D.el.ed,  CTET
15 Mrs. Palak Jain PRT B.Com, B.Ed., CTET
16 Mrs, Preeti Goyal PRT B. Com, M.Com, B.Lis, B.Ed, CTET
17 Mrs. Priyanka Lakhanpal PRT B.Com, M.Com, B.Ed
18 Mrs. Gandhimathi PRT B.Com, PGDCA, NTT
19 Mrs. Khushboo Bhambay PRT B.A, M.A (Drawing), NTT, B.Ed.,
Fine Art (5 Years), Clay Art (1 Year)
I.G.D. Bombay (Drawing)
20 Mrs. Meenakshi S. PRT B.A., M.A., B.Ed, CTET
21 Mr. Shobhit Kumar PRT B.A Music (Hons), Prabhakar Sr. Diploma in Vocal
22 Mrs. Kinjal Dogra PRT Prabhakar in Kathak, Diploma in Tabla
23 Mrs. Smita Mishra PRT B.A, M.A , NTT, B.Ed., CTET
24 Mrs. Surabhi Seth PRT B.H.Sc., PGD, M. Sp. Edu
25 Mrs. Poonam Verma Games B.P.E., B.P.Ed.
26 Mrs. Preeti Sharma Librarian B.A, B.LIS, M. LIS,  NET
27 Mrs. Neha Sarda French Teacher B.A. Hons, B.Ed, CTET, DELF B1 & A2, Advance Diploma in French
28 Mrs. Rashmi Tyagi German teacher B.A.,  A1, A2, B1, B 2.1, B2.2, C1- German
Powered by shauryasoft.com