Staff

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” -Henry Ford

S.No

Teacher's Name

Post

Qualification

MINAKSHI KHURANA

Principal

B.Sc., M.A., B.Ed.

1

GANDHIMATHI

PRT

B.Com, PGDCA, NTT

2

TRIPTI SRIVASTAVA

PRT

B.Com, M.Com, NTT

3

PAYAL ROY

PRT

B.Sc., NTT

4

SMRITI MANOCHA

PRT

B.A Hons, NTT,

5

ANUBHA VERMA

PRT

B.A, NTT

6

SWATI PALADHI

PRT

B.A Eng (Hons), NTT, B.Ed.

7

ANAMIKA BHATTACHARYA

PRT

B.Sc., M.Sc, NTT, B.Ed.

8

AYUSHI AWASTHI

PRT

B.A., PG, NTT, B.Ed.

9

PRIYANKA CHADHA

PRT

B.A (Hons) D.El.Ed.

10

PREETI GOYAL

PRT

B. Com, M.Com, B.Lis, B.Ed, CTET

11

JAGRUTI UPADHYAY

PRT

B.Com, M.Com, M.Phil, B.Ed, CTET

12

MEENAKSHI S.

PRT

B.A., M.A., B.Ed, CTET

13

PALAK JAIN

PRT

B.Com, B.Ed., CTET

14

AADYA GUPTA

PRT

B.A, M.A., PH.D, B.Ed, M.Ed, NET

15

PRIYANKA LAKHANPAL

PRT

B.Com, M.Com, B.Ed

16

DEEPIKA VERMA

PRT

B.Com, M.Com, B.Ed.

17

KINJAL DOGRA

PRT

B.A (Hons), M.A, Ph.D, Prabhakar in Music,  Prabhakar in Kathak

18

SHOBHIT KUMAR

PRT

B.A Music (Hons), Prabhakar Sr. Diploma in Vocal

19

KHUSHBOO BHAMBAY

PRT

B.A, M.A (Drawing), NTT, B.Ed., Fine Art (5 Years), Clay Art (1 Year) I.G.D. Bombay (Drawing)

20

LATA SINGH

TGT

B.A, NTT, B.Ed.

21

RICHA MISHRA

TGT

B.A. ,M.A. , B.Ed.,CTET (Junior & Primary)
UPTET (Junior & Primary)

22

SAKSHI RASTOGI

TGT

B.Sc., M.C.A, B.Ed. CTET

23

SAMAR FATIMA

TGT

B.Sc. Hons , M.Sc., Ph.D., B.Ed

24

SHUCHI SMITA

TGT

B.A Sociology (Hons). M.A, B.Ed, CTET

25

PREETI SHARMA

Librarian

B.A, B.LIS, M. LIS,  NET

26

SURABHI SETH

Sp. Educator

B.H.Sc., PGD, M. Sp. Edu

27

SMITA MISHRA

Health & Wellness Counsellor

B.A, M.A , NTT, B.Ed., CTET

28

NEHA SARDA

French Teacher

B.A. Hons, B.Ed, CTET, DELF B1 & A2, Advance Diploma in French

29

RASHMI TYAGI

German Teacher

B.A.,  A1, A2, B1, B 2.1, B2.2, C1- German

Powered by shauryasoft.com